По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Maksātnespēja, bankrots, kredīti un aizņēmumi. Noma, īre, līzings

финансовый возвратный лизинг Uz tēmu sarakstu

финансовый возвратный лизинг
Добрый день! Согласно договору с лизинговой компанией наша фирма выступает, как pārdevējs и как nomnieks. По договору мы сами себе (nomnieks платит pārdevējam) должны были заплатить аванс. Как провести такую сумму, потому что, при взаимозачёте, на эту сумму уменьшается задолженность лизинговой компании нашей фирме.
Krista4i
Krista4i 18.08.2010 15:19
602 ziņojumi

Atbildes (22)

вы продаёте?
Nina1327
Nina1327 18.08.2010 16:07
246 ziņojumi
мы продали лизингу, а потом оформили лизинг на это ОС
Krista4i
Krista4i 18.08.2010 16:09
602 ziņojumi
лизингу по остат.стоимости? выписали накладн.? а зачем оформили лизинг опять?

что-то мне сегодня не доходит
Nina1327
Nina1327 18.08.2010 16:19
246 ziņojumi
Нин! не до Вас одной не доходит!:-D
Bateikin
Bateikin 18.08.2010 16:23
10815 ziņojumi
Мы продали лизингу по цене, по которой купили это ОС. Выписали им накладную, потом они нам накладную на такую же сумму
Krista4i
Krista4i 18.08.2010 16:23
602 ziņojumi
Чего непонятного, обычный возвратный лизинг. Деньги людям нужны, здесь и сейчас.
Albina
Albina 18.08.2010 16:24
63331 ziņojums
Альбин! а давай тож друг другу накладные повыписываем...
Bateikin
Bateikin 18.08.2010 16:26
10815 ziņojumi
С деньгами?
Albina
Albina 18.08.2010 16:26
63331 ziņojums
если вы продали лизингу и делайте взаимозачет на эту сумму

(по остат.стоимости) Д53.. К 23...

а купили опять Д 12.. К 53...

или я что-то не понимаю
Nina1327
Nina1327 18.08.2010 16:27
246 ziņojumi
вот хорошо бы ещё и денег поделить....
Bateikin
Bateikin 18.08.2010 16:27
10815 ziņojumi
ой я тоже согласна без накладной и с деньгами.....
Nina1327
Nina1327 18.08.2010 16:29
246 ziņojumi
Именно так. Альбина, может вы можете помочь с проводками... Мы выписали накладную, нам выписали накладную - все понятно. Получили счёт от лизинговой компании на оплату первого взноса (допустим 100 лс) - Д1250 - К5... . Получаем акт от лизинговой компании о взаиморасчёте - так как мы и pārdevējs и nomnieks, лизинг принимает, что nomnieks заплатил pārdevējам 100 лс, поэтому лизинг должен нам сумму меньшую на 100 лс
Krista4i
Krista4i 18.08.2010 16:32
602 ziņojumi
Было у меня в свое время тоже самое. Попробую вспомнить как я тогда граматовала.
Albina
Albina 18.08.2010 16:33
63331 ziņojums
сначала продажу лизингу заграматуйте...

потом ОС на учёт от лизинга поставьте

а уже потом акт пойдёт между Д2..-K5...
Bateikin
Bateikin 18.08.2010 16:38
10815 ziņojumi
тьху... наоборот конечно же...
Bateikin
Bateikin 18.08.2010 16:39
10815 ziņojumi
Если мы знаем, согласно акту, что сумму первого взноса платить не будем, можно, получив счёт на оплату первого взноса, её провести Д1250 - К2310 (уменьшаем задолженность лизинговой компании), зачёт первого взноса Д 5... - К1250 (уменьшаем нашу задолженность перед лизинговой компанией)
Krista4i
Krista4i 18.08.2010 16:43
602 ziņojumi
имхо не надо это Д1250-К1250... оставить просто Д5...-К2310
Bateikin
Bateikin 18.08.2010 16:46
10815 ziņojumi
на оплату первого взноса (допустим 100 лс) - Д1250 - К5... получается у вас о.с.=100 латов???
Nina1327
Nina1327 18.08.2010 17:55
246 ziņojumi
Pārdošanas ar saņemšanu atpakaļnomā darījums ietver aktīva pārdošanu un šā paša aktīva saņemšanu atpakaļnomā. Iznomātājs iegādājas uzņēmumam (turpmākajam nomniekam) piederošu aktīvu un veic samaksu uzņēmumam par šī aktīva iegādi. Turpmāk uzņēmuma piederošais aktīvs pieder iznomātājam, bet uzņēmums šo aktīvu turpina lietot un izpērk pakāpeniski nomas perioda laikā. Grāmatvedības metode pārdošanas ar saņemšanu atpakaļnomā darījumam ir atkarīga no noslēgtā nomas līguma nosacījumiem, kas var veidot vai nu finanšu nomu, vai operatīvo nomu.

Pārdošana ar saņemšanu atpakaļnomā finanšu nomas gadījumā

Ja pārdošanas ar saņemšanu atpakaļnomā darījuma rezultātā veidojas finanšu noma, tad jebkuru pārdošanas ieņēmumu pārsniegumu pār bilances vērtību uzreiz neatzīst par pārdevēja (turpmākā nomnieka) ienākumiem, bet pārnes uz ienākumiem pakāpeniski nomas termiņa laikā. Darījuma rezultātā nomnieks izmanto aktīvu kā ķīlu, lai piesaistītu finansējumu, un aktīvs netiek atsavināts, bet uzņēmums turpina to izmantot.

Ieņēmumu pārsniegumu pār bilances vērtību uzrāda bilances pasīvā kā nākamo periodu ieņēmumus un pārnes uz ienākumiem pakāpeniski nomas termiņa laikā.

Piemērs

Pārdošana ar saņemšanu atpakaļnomā – finanšu noma, kad pārdošanas ieņēmumi pārsniedz uzskaites vērtību.

Sabiedrībai A piederošā pamatlīdzekļa iegādes vērtība ir 1000 Ls, un uzkrātais nolietojums uz nomas uzsākšanas brīdi ir 200 Ls, bet bilances vērtība - 800 Ls. Sabiedrība A vienojas ar nomas kompāniju N par tai piederošā pamatlīdzekļa pārdošanu nomas kompānijai N par 900 Ls un turpmāku šī pamatlīdzekļa nomāšanu ar izpirkuma tiesībām ar nomas termiņu uz 3 gadiem. Pamatlīdzekļa patiesā vērtība nomas uzsākšanas brīdī ir 900 Ls. Piemērā tiks apskatīti darījumi tikai līdz nomas sākuma datumam. Nomas uzskaite skaidrota turpmāk.

1. Sabiedrība A pārdošanas darījuma rezultātā izslēdz pamatlīdzekli no pamatlīdzekļu sastāva:

D Uzkrātais nolietojums 200 Ls

D Pamatlīdzekļa atlikušās vērtības norakstīšana 800 Ls

K Pamatlīdzekļi 1 000 Ls

2. S
Linete
Linete 18.08.2010 19:05
2936 ziņojumi
2. Sabiedrība A pārdod pamatlīdzekli nomas kompānijai N un izraksta attaisnojuma dokumentu par pamatlīdzekļa pārdošanu 900 Ls un pievienotās vērtības nodokli (PVN) 189 Ls apmērā:

D Norēķini ar pircējiem 1 089 Ls

K Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 800 Ls

K Nākamo periodu ieņēmumi (attiecīgi ilgtermiņa un īstermiņa) (900 Ls -800 Ls) 100 Ls

K Norēķini par PVN 189 Ls

3. Sabiedrība A saņem apmaksu par pārdoto pamatlīdzekli no nomas kompānijas N:

D Naudas līdzekļi 1 089 Ls

K Norēķini ar pircējiem 1 089 Ls

4. Sabiedrība A noslēdz ar nomas kompāniju N finanšu nomas līgumu, un tiek noformēts attaisnojuma dokuments un pieņemšanas - nodošanas akts par pamatlīdzekļa saņemšanu nomā:

D Pamatlīdzekļi finanšu nomā 900 Ls

D PVN priekšnodoklis 189 Ls

K Norēķini par finanšu nomu 1 089 Ls
Linete
Linete 18.08.2010 19:06
2936 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.