Biedrības grāmatvedība
Labdien,

Saskāros ar biedrību grāmatvedību, līdz šim nav bijusi darīšana. Vai kāds mani var apgaismot dažos jautājumos?
Ar 2018.gaduir nodibināta biedrība –dzīvojamo māju apsaimniekošana. Pirms tam māju apsaimniekoja fiziskā persona-pārvaldniece, kas biedrības kontā iemaksāja 9000.00eur maksājumi mājas remontam un par 6000.00eur ir palikuši parādnieki. Grāmatvedību kārtoju divkāršā ierakstu grāmatvedība:
Jautājumi:
1. Šos 9000.00eur iegrāmatoju
D banka K maksājumi mājas remontam 9000.00
lieku bilances pasīva pusē Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem
2. Samulsināja šie debitori 6000.00eur, kā grāmatot
D debitori K maksājumi mājas remontam? vai Iepriekšējo gadu rezerves fonds?
3. Gadu biedrība noslēdza ar -2000.00eur, vai jāsamazina ir dzīvojamās mājas nākotnes remontu maksājumi?

Paldies jau iepriekš!