По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Нужен ли присяжный ревизор для материнского предприятия ("mikrosabiedrba") Uz tēmu sarakstu

Нужен ли присяжный ревизор для материнского предприятия ("mikrosabiedrba")
Может быть, кто-то писал в ВИД вопрос о том , обязательно ли их материнскому предприятию заключение ревизора к годовому отчету за 2016 год, если и мать и дочка "mikrosabiedrība". Консолидация ввиду малых сумм не нужна. Посоветовали задать конкретно вопрос через ЕДС.
Если кто-то это делал, поделитесь информацией. Если есть- образцом письма.
Gvt
Gvt 03.02.2017 10:49
1977 ziņojumi

Atbildes (37)

NUŽEN
Mu-maija
Mu-maija 03.02.2017 16:04
15245 ziņojumi
Уже написан вопрос ВИДу , буду ждать ответ.
Gvt
Gvt 03.02.2017 17:02
1977 ziņojumi
За это время можно и закон почитать.......
Mu-maija
Mu-maija 03.02.2017 20:45
15245 ziņojumi
(2) Šā likuma 3.pantapirmās daļas 1.punktā minētas mazas sabiedrības sagatavoto gada pārskatu zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem tikai šādos gadījumos:
2) ja šī sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība — neatkarīgi no tā, vai uz to attiecas vai neattiecas šā likuma 64., 65., 66. vai 67.pantā minētais atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu;

Не совсем понимаю, это конкретно про mazas sabiedrības, или mikrosabiedrības тоже?
Irina_8ko
Irina_8ko 03.02.2017 22:08
2743 ziņojumi
Так микросабиедрива тоже маза сабиедриба
Mu-maija
Mu-maija 03.02.2017 22:12
15245 ziņojumi
Сами все позапутали, зачем тогда разделять на микро и маза.
Irina_8ko
Irina_8ko 03.02.2017 22:19
2743 ziņojumi
А по старому закону не нужно было, только по критериям сумм?
Irina_8ko
Irina_8ko 03.02.2017 22:50
2743 ziņojumi
Gvt, вам ВИД ответил?
Irina_8ko
Irina_8ko 09.02.2017 10:24
2743 ziņojumi
А у вас именно концерн? Нужно решающее влияние дочки
Albina
Albina 09.02.2017 10:35
63138 ziņojumi
Материнское предприятие в Латвии, дочка в Питере, по экономическим показателям консолидация не нужна, взяла фирму только в октябре, вот теперь боюсь что-то пропустить.
Irina_8ko
Irina_8ko 09.02.2017 10:45
2743 ziņojumi
ja šī sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība

теперь смотрите, вы концерн или нет
Albina
Albina 09.02.2017 10:47
63138 ziņojumi
читаю закон о концернах и не совсем понимаю, мы концерн или нет
Irina_8ko
Irina_8ko 09.02.2017 10:49
2743 ziņojumi
Должен быть заключен договор о концерне, так? Надо интересоваться у учредителей.
Irina_8ko
Irina_8ko 09.02.2017 10:52
2743 ziņojumi
http://likumi.lv/doc.php?id=4423

(1) Koncerns ir valdošā uzņēmuma un vienas vai vairāku atkarīgo sabiedrību kopums.

(2) Valdošais uzņēmums ir tāds uzņēmums, kuram ir izšķirošā ietekme vienā vai vairākās sabiedrībās
Albina
Albina 09.02.2017 11:08
63138 ziņojumi
Спасибо, Альбина, я это прочитала. Как определить, оказывает материнская компания решающее влияние или нет? Обе работают самостоятельно, не зависят друг от друга, значит не оказывает.
Irina_8ko
Irina_8ko 09.02.2017 11:14
2743 ziņojumi
По мне от количества долей зависит. Но может я ошибаюсь.
Albina
Albina 09.02.2017 11:31
63138 ziņojumi
Я еще ответ не получила, присяжный советовал написать в ВИД с описанием вида деятельности и показателями (нетто оборот, сумма по балансу, число работающих) конкретной СИА . Как мне сказали , ответы приходят разные. Одной СИА сказали - не нужен присяжный , а четырем- нужен. У меня 100% долей куплено у латвийского предприятия. Когда получу ответ, напишу.
Gvt
Gvt 09.02.2017 11:36
1977 ziņojumi
http://likumi.lv/doc.php?id=4423
В законе всё прописано, что бы понять концерн или нет.
Tt7
Tt7 09.02.2017 11:38
37856 ziņojumi
2.pants. Koncerns

(1) Koncerns ir valdošā uzņēmuma un vienas vai vairāku atkarīgo sabiedrību kopums.

(2) Valdošais uzņēmums ir tāds uzņēmums, kuram ir izšķirošā ietekme vienā vai vairākās sabiedrībās un kurš atrodas Latvijā vai ārvalstī. Tiesiskās attiecības, kas izriet no likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 10.pantapirmās daļas 2. un 3.punkta nav apspriežamas pēc šā likuma noteikumiem.

(3) Atkarīgā sabiedrība ir valdošā uzņēmuma izšķirošajā ietekmē esoša sabiedrība, kura atrodas Latvijā. Atkarīgā sabiedrība vienlaikus var atrasties vairāku valdošo uzņēmumu izšķirošajā ietekmē.

(4) Šis likums, izņemot noteikumus par kreditoru aizsardzību, nav piemērojams, ja fiziskajai personai vienā sabiedrībā pieder visas akcijas (kapitāla daļas).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 14.04.2006.)

А что надо понимать под (4) пунктом? Если 100% долей преприятия А принадлежит физическому лицу и это предприятие купило 100% долей другого предприятия, то это уже не концерн?
Gvt
Gvt 09.02.2017 11:52
1977 ziņojumi
Получила ответ ВИДа, что присяжный нужен. Но теперь сомневаюсь, что у меня koncerna mates sabiedrība из-за физического лица.
Par skaidrojuma sniegšanu

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde ir izskatījusi
SIA “La”, reģ. Nr. (turpmāk – sabiedrība) 2017.gada2.februāra iesniegumā iesūtīto jautājumu par gada pārskata revīziju un sniedz šādu atbildi.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.pantapirmajā daļā noteikts, ka piemērojot šo likumu, sabiedrības atkarībā no turpmāk noteiktajām kritēriju robežvērtībām iedala šādās kategorijās:
1) mikrosabiedrība;
2) maza sabiedrība;
3) vidēja sabiedrība;
4) liela sabiedrība.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.pantaotrajā daļā noteikts, ka mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:
1) bilances kopsumma – 350 000 euro;
2) neto apgrozījums – 700 000 euro;
3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 10.
Tādējādi ar iesniegumā norādītajiem skaitļiem sabiedrība ir uzskatāma par mikrosabiedrību, kas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē ir maza sabiedrība.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pantaotrās daļas 2.punktā noteikts, ka šā likuma 3.pantapirmās daļas 1.punktā minētas mazas sabiedrības sagatavoto gada pārskatu zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem, ja šī sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība - neatkarīgi no tā, vai uz to attiecas vai neattiecas šā likuma 64., 65., 66. vai 67.pantā minētais atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu.
Pamatojoties uz minēto, mikrosabiedrības, ja tā ir koncerna mātes sabiedrība, sagatavoto gada pārskatu revidē (pārbauda) zvērināts revidents.
Iesniegumā minēta informācija, ka sabiedrībai pieder 100% no cita uzņēmuma kapitāldaļām. Ņemot vērā minēto, sabiedrības sagatavoto gada pārskatu revidē (pārbauda) zvērināts revi
Gvt
Gvt 09.02.2017 12:31
1977 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.