Operācijas ar neapmaksātajām kapitāldaļām
SItuācija īsumā sekojoša:
dalībnieki, pamatojoties uz Komerclikuma 192. (4), un 193. iegūst cita dalībnieka daļēji apmaksātās jeb neapmaksātas pamatkapitāla daļas. Kā pareizi tad jaunajiem dalībniekiem apmaksāt šīs neapmaksātās daļas?

Vienīgais nelielais hints ir šis pants:
188.pants Daļas atsavināšana
(4) Atsavināt drīkst tikai pilnībā apmaksātu daļu, ja statūtos nav noteikts citādi. Neapmaksātas daļas atsavināšanas gadījumā par daļas apmaksu ir atbildīgi atsavinātājs un ieguvējs kā solidāri kopparādnieki.

No UR tika saņemta ziņa, ka tā kā šis ir izņēmuma gadījums, tad Sabiedrība drīkst arī atsavināt neapmaksātu kapitāldaļu.
Bet kā tad vēlāk to apmaksu pareizi organizēt un vispār, cik lielu termiņu apmaksai drīkst noteikt un kur?