Pakalpojums trešajai valstij
Lūdzu palīdziet. Sniedzam finanšu konsultācijas trešajai valstij.NeesamPVN nodokļu maksātāji. Vai mums jāreģistrējas kā PVN maksātājiem.