По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi: Juridiskais birojs Inlat Plus Pie blogu saraksta

Juridiskais birojs «INLAT PLUS» no sava izveidošanās brīža 1996. gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām. www.inlatplus.lv

Uzņēmumu vadītāju nodokļu atbildības interesantas nianses 0

INLAT PLUS valdes locekļa Aleksandra Ļenkovska un ISMA profesores un nodokļu konsultantes Olgas Lukašinas intervija žurnālam BILANCE, rubrika - nodokļi Nr. 15/16 (363/364) 2015.gada3.augusts Tur­pi­nām tē­mu par val­des lo­cek­ļu at­bil­dī­bas no­teik­ša­nas pa­ma­to­tī­bu par lai­kus ne­no­maksā­tiem no­dok­ļiem Lat­vi­jā, sā­kot ar 2015. ga­du, sa­bied­rī­bas val­des lo­cek­ļiem da­žos ga­dī­ju­mos nāksies mak­sāt budže­tā no per­so­nī­giem lī­dzek­ļiem no­ka­vē­to no­dok­ļu sum­mas to...

У столба позора для алиментщиков 0

Autors: Николай КУДРЯВЦЕВ Datums: 06.07.2015 Izdevums: Вести сегодня Rubrika: РАССЛЕДОВАНИЯ «Я готов платить детям, а не этой нехорошей женщине!» — заявил нам один из фигурантов списка алиментщиков. Мы попытались разобрав ситуации, которую описал наш читатель. С 1 июля в Латвии стали публиковать списки позора злостных неплательщиков алиментов. Администрация фонда гарантий алиментов предоставила пока первую порцию — около 1800 фамилий. Как к этому относиться, население пока не очень...

Uzņēmumu Reģistrs: dokumentu noformēšanas un elektroniskā paraksta lietošanas aspekti 1

Katrai kompānijai ik pa laikam nākas saskarties ar izmaiņām, piemēram, dalībnieku vai valdes sastāvā, kas jāreģistrē Latvijas Uzņēmumu Reģistrā (UR). Lai gan UR cenšas nodrošināt lielāko daļu informācijas un veidlapu pieejamību savā mājas lapā, tomēr ļoti bieži iesniedzamie dokumenti tiek aizpildīti nepareizi. Izrādās, ka lielākās problēmas cilvēkiem ir ar Dalībnieku reģistra nodalījuma aizpildīšanu. Kādas tad būtu vadlīnijas un visizplātītākās kļūdas to neievērošanā attiecībā uz Dalībnieku...

Svarīgs paziņojums uzturēšanas atļaujas saņēmējiem Latvijas Republikā! 0

Juridiskā biroja INLAT PLUS nodokļu konsultanteMaja Geraskina Juridiskais birojs INLAT PLUS informē visus pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņēmējus Latvijas Republikā par svarīgām izmaiņām nodokļu tiesiskajā regulējumā. 2014. gada beigās Valsts ieņemumu dienests (VID) ir nācis klajā ar aicinājumu reģistrēt savu mantisko stāvokli uz 2014. gada 31. decembri un pārbaudīt vai tas atbilst „Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma” (Likums) kritērijiem, kas...

Как рассчитать и оптимизировать налог от продажи недвижимости в Латвии

Все мы хотим жить хорошо! Рано или поздно приходиться покупать или продавать свою недвижимость, при этом хочется сэкономить на уплате налога. Как это сделать правильно рекомендуют наши юристы.   В последнее время  Служба Государственных Доходов  (далее – СГД) активно проверяет декларирование и уплату налогов от продажи недвижимости. В связи с этим, в нашем бюро увеличилось количество клиентов, интересующихся вопросом расчета и оптимизации налога на сделки с недвижимостью.  Возникает много...

Pārtikas drošības sistēmas izstrāde un uzturēšana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām (HACCP) 0

Juridiskā biroja INLAT PLUS speciāliste Veronika Cepliša Jebkuras pārtikas nozarē strādājošās kompānijas mērķis un panākumu atslēga, lai tā būtu ražošana, restorāns vai veikals, ir patērētājam piedāvātās pārtikas drošība. Tāpēc ir tik svarīgi izstrādāt un ieviest tādu pārvaldīšanas sistēmu, kura nodrošinās pārtikas produktu drošību visos posmos no ražošanas līdz glabāšanai un realizācijai. Runa iet par procedūrām, kuras balstās uz HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point )...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.