По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi: Latvijas Zaļais Punkts Pie blogu saraksta

Latvijas Zaļais punkts, balstoties uz Latvijas Vides aizsardzības fonda apstiprinātu vairāku gadu darbības plānu, organizē izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādi uzņēmumu vietā.

Mūsu uzņēmums saņēmis no Igaunijas iekārtas, kuras tiks uzstādītas citā uzņēmumā. Iekārtas ietītas papīrā, sapakotas koka kastēs, kuras aptītas ar metāla lentu. Kādām jābūt mūsu uzņēmuma darbībām attiecībā uz dabas resursu nodokli, lai pareizi noformētu dokumentus, aprēķinātu un samaksātu nodokli, kam un kādas atskaites jāiesniedz?

Ja uzņēmumam agrāk nav bijusi atbildība par Latvijā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču iepakojumu, un nav pieredze iepakojuma uzskaitē un apsaimniekošanā, uzņēmumam ir divas iespējas. Pirmā iespēja. Noteikt iepakojuma materiālu (papīrs, koks, metāls) svaru vai nu atsaucoties uz šo preču pārdevēja sniegtajām ziņām, vai pašam sverot. Nodrošināt, lai noteiktais iepakojuma svars pa materiālu veidiem būtu pamatots ar kādu no MK 19.06.2007 noteikumu Nr. 404 58....

Uzņēmums pārdod vienreiz lietojamos galda traukus kā preci kafejnīcām un ēdnīcām. Paskaidrojiet, vai par tiem ir jāmaksā dabas resursu nodoklis?

Saskaņā ar 15.12.2005 Dabas resursu likuma 3. panta 1. punkta 3. daļu, nodokļa maksātāji ir uzņēmumi, kuri Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas izgatavoti no plastmasas (polimēriem), papīra, kartona, to kompozītmateriāliem (laminātiem) ar polimēru vai metāla komponentiem un metāla folijas. Ja uzņēmums nodarbojas ar vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vairumtirdzniecību, tad dabas...

Kādos gadījumos iepakojumam no plastmasas uzņēmums var piemērot iepakojumam no dabisko šķiedru materiāliem noteikto dabas resursu nodokļa likmi? Kā pareizi uzskaitīt un atspoguļot šo iepakojumu atskaitēs?

15.12.2005 Dabas resursu nodokļa likuma 7. pielikums nosaka, ka iepakojumam no bioplastmasas piemēro tādu pašu likmi kā iepakojumam no papīra, kartona, koka un citām dabiskajām šķiedrām. Bioplastmasa ir bioloģiski noārdāma plastmasa (biopolimērs), kuras sastāvdaļas pilnībā vai gandrīz pilnībā iegūtas no atjaunojamām izejvielām. To, vai konkrētais iepakojuma materiāls ir vai nav bioplastmasa, apliecina iepakoto preču vai iepakojuma izstrādājumu piegādātāja izsniegts dokuments, vai akreditētas...

Kas kontrolē dabas resursu nodokļa aprēķinus un samaksu par preču iepakojumu? Kādi sodi ir par iepakotāja un nodokļa maksātāja pienākumu nepildīšanu?

Latvijā ir divas valsts iestādes, kas nodarbojas ar dabas resursu nodokļa administrēšanu - Valsts Vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests. Saskaņā ar 29.12.2005 Dabas resursu nodokļa likumu realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto iepakojuma apjomu un izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu izpildi kontrolē Valsts Vides dienests. Dabas resursu nodokļa aprēķinu kontrolē gan Valsts Vides dienests, gan Valsts Ieņēmumu dienests. Savukārt, nodokļa iemaksu kontroli,...

Kā tiek aprēķināts dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamajiem traukiem, kas tiek realizēti mazumtirdzniecībā?

Saskaņā ar 29.12.2005 Dabas resursu nodokļa likuma 24. pantu nodokli par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem aprēķina atbilstoši šā likuma 7.pielikumā minētajām likmēm par katru galda trauku vai piederumu materiāla veida svara vienību. Vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru pamato ar uzskaites dokumentiem. Nodokļa maksātājs nodrošina iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu uzskaiti, lai pamatotu nodokļa aprēķinus. 19.06.2007 MK...

Uzņēmums saņem preču sūtījumus no Vācijas. Viena sūtījuma svars ir mazāks par 2 kg. Gadā uzņēmums saņem 5 - 6 šādus sūtījumus. Prece saskaņā ar 19.06.2007 MK noteikumu nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 7. pielikumu nav videi kaitīga. Preces ir iepakotas kartonā un plastmasā, bet piegādātājs preces pavaddokumentos nav norādījis informāciju par iepakojuma materiāla veidu un svaru. Vai šādā gadījumā obligāti vajag pamatot iepakojuma materiāla svaru ar uzskaites dokumentiem, uz kuru pamata aprēķina DRN par iepakojumu, vai var samaksāt DRN par iepakojumu 15 Ls gadā? Uzņēmums izlieto mazāk par 12 kg iepakojuma gadā.

29.12.2005 Dabas resursu nodokļa likuma 24. panta 4. daļa paredz, ka nodokļa maksātājs, kurš maksā nodokli par iepakojumu un kuram atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem nav jāveic izlietotā iepakojuma pārstrāde un reģenerācija, dabas resursu nodokli var aprēķināt vai nu atbilstoši likuma 7. pielikumā noteiktajām nodokļa likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību vai, ja tas nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem, 75...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.