По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi: Latvijas Zaļais Punkts Pie blogu saraksta

Latvijas Zaļais punkts, balstoties uz Latvijas Vides aizsardzības fonda apstiprinātu vairāku gadu darbības plānu, organizē izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādi uzņēmumu vietā.

Kā noteikt preču iepakojuma svaru dabas resursu nodokļa aprēķināšanai? Pavadzīmēs nav norādīts iepakojuma svars. Vai tas pašam kaut kā jānosaka, piemēram, no kopējā svara kaut kāds %?

Pieņemt, ka iepakojuma svars ir kāds procents no kopējās masas, ir nepareizi, jo vienāpreču piegādē var būt visi iespējamie iepakojuma materiāluveidi, un kāds no materiāliem būs pārsvarā. Saskaņā ar 19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" 54. punktu iepakojuma materiāla svaru nosaka, izmantojot vienu no šādām metodēm: tiešo vai netiešo svara noteikšanas metodi. Tiešā iepakojuma svara...

Kādas sekas var iestāties gadījumā, ja apsaimniekotājs nav izpildījis savas saistības – nav reģenerējis daļu no nodokļa maksātāja atskaitēs uzrādītā preču iepakojuma?

Pamatojoties uz 15.12.2005. likuma "Dabas resursu nodokļa likums" 8. un 9. panta nosacījumiem atbrīvojuma saņemšanai no dabas resursu nodokļa maksāšanas par iepakojumu priekšnosacījums ir izlietotā iepakojuma reģenerācijas un pārstrādes normu izpilde. Ja uzņēmums savam līgumpartnerim – apsaimniekotājam – atskaitēs uzrāda visu ar dabas resursu nodokli apliekamo preču iepakojuma apjomu kalendārajā gadā, apsaimniekotāja pienākums ir to reģenerēt. Ja apsaimniekotājs kaut kādu iemeslu dēļ nav veicis...

Kāda ir juridiskās personas atbildība, ja uzņēmums nav uzskaitījis un uzrādījis apsaimniekotājam atskaitē daļu no preču iepakojuma un ja ir bijis atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas šajā periodā, piedaloties apsaimniekošanas sistēmā?

Uzņēmums ir saņēmis atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu, parakstot vienošanos ar apsaimniekotāju, piemēram, ar AS „Latvijas Zaļais punkts”, par to, ka abas puses nodrošinās Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu. Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas iegūšana nenozīmē, ka nav jāveic iepakojuma uzskaite vai to var veikt daļēji. Jāatceras, ka atbrīvojums ir no nodokļa samaksas, nevis no paša dabas resursu nodokļa. Tātad, nodokļa maksātājam paliek...

Uzņēmums ieved Latvijas Republikas teritorijā tirdzniecībai jaunus vieglos automobiļus. Par ko jāaprēķina dabas resursu nodoklis?

15.12.2005 likuma „Dabas resursu nodokļa likums” 4.pantā minēti dabas resursu nodokļa objekti un saskaņā ar šo pantu uz Latvijas Republikā ievestiem jaunajiem vieglajiem automobiļiem attiecas trīs dabas resursu nodokļa objekti: 1) transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3.pantapirmā daļa; 2) videi kaitīgas preces atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 6.pielikumam 3) preču un izstrādājumu iepakojums atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma...

Mūsu uzņēmuma izlietotais iepakojums gadā nepārsniedz 300 kg. Vai mums ir jāiesniedz pārskats, jāveic reģenerācija?

20.12.2001. likuma "Iepakojuma likums" 13. panta 1. daļā ir noteikts, ka iepakotājs ir atbildīgs par tā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, kas radies viņa darbības rezultātā. Tāpēc uzņēmumam ir jāveic izlietotā iepakojuma uzskaite jau no pirmā kilograma, lai nodrošinātos turpmākajām darbībām. Ministru kabineta 19.10.2010. noteikumu Nr.983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un...

Kā var iegūt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu?

Lai komersants, nodokļa maksātājs, iegūtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, ir divas iespējas. Pirmā iespēja - jānoslēdz līgums ar iepakojuma apsaimniekotāju, piemēram, ar AS „Latvijas Zaļais punkts”, par piedalīšanos izlietotā apsaimniekošanas sistēmā. Otrā iespēja – pašam jāizveido un jāpiemēro izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēma, atkritumu apsaimniekošanas plāns jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un jāspēj nodrošināt sevis radītā...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.