По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi: Latvijas Zaļais Punkts Pie blogu saraksta

Latvijas Zaļais punkts, balstoties uz Latvijas Vides aizsardzības fonda apstiprinātu vairāku gadu darbības plānu, organizē izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādi uzņēmumu vietā.

Vai uzņēmumam ir jāvāc atpakaļ un jāreģenerē tas iepakojums, kurš pievienots viņa Latvijārealizētajām precēm, ja uzņēmums par šo iepakojumu valstijir samaksājis pilnu dabas resursu nodokļa summu?

No Ministru kabineta 2010.gada19.oktobrī pieņemtie noteikumu Nr.983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, …” 16. un 18.punktuprasībām izriet, ka tiem iepakotājiem, kuru izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kg, par periodu, kurā viņiem bija pienākums maksāt dabas resursu nodokli, ir jāiesniedz Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvaldē noteiktas...

Kad uzņēmums var nemaksāt dabas resursu nodokli par iepakojumu?

Dabas resursu nodokli par iepakojumu uzņēmums var nemaksāt, ja tas ir noslēdzis līgumu ar AS „Latvijas Zaļais punkts” par piedalīšanos izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā un to nosaka Dabas resursu nodokļa likuma 8.panta1.daļa. Tas gan nenozīmē, ka tādā veidā uzņēmums būtuatbrīvots no iepakojuma uzskaites. Kaut arī AS „Latvijas Zaļais punkts” būs parūpējusies, ka konkrētais uzņēmums saņem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra lēmumu par atbrīvojuma piešķiršanu,...

Uzņēmums preču iepakojuma materiāla veida un svara noteikšanai izmanto preču ražotāja katalogu, kurā norādīts preču iepakojuma veids un svars. Kādu dokumentu jānoformē, lai tas būtu par normatīvos aktos atzītu pamatojuma dokumentu?

Gadījumā, kad uzņēmums iepakojuma noteikšanai izmanto preču ražotāja katalogu, neatkarīgi no tā, vai tas ir papīra formātā vai elektronisks, vai Internetā pieejams, tas nozīmē ka preču iepakojuma noteikšanai tiek izmantoti dati par analogu preču iepakojumu. Ja preču iepakojuma materiāla veida un svara noteikšanai izmanto datus par analogu preču analogu iepakojumu vai ja trauku materiāla veida un svara noteikšanai izmanto datus par analogiem traukiem, šos datus apstiprina ar aktu. Aktā norāda...

Kā kļūt par ekspertu, kas raksta atzinumus?

Latvijas iepakojuma sertifikācijas centra izdotā dokumenta noformēšanai ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, jo atzinumu var sastādīt, neredzot pašu kravu, balstoties uz informāciju par preci. Atzinumu drīkst noformēt un izsniegt vienīgi Latvijas iepakojuma sertifikācijas centra atestēti iepakojuma eksperti. Lai kļūtu par ekspertu, ir jāapmeklē četru dienu apmācību kurss, kurā tiek apgūtas zināšanas par dažādiem iepakojuma materiālu veidiem, to svara noteikšanas metodēm un par dabas resursu...

Kā uzskaitīt iepakojumu, ja nav iespējams to nosvērt un nav nekādas informācijas no piegādātāja par iepakojuma veidu un svaru? Un ar kādu dokumentu var pamatot nodokļa uzskaiti?

Ministru Kabineta 19.06.2007 noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 58. punktā uzskaitīti dokumenti, ar kuriem nodokļa maksātājs var pamatot savā saimnieciskajā darbībā izmantoto vai Latvijas tirgū novietoto preču iepakojuma materiāla veidu un svaru. Viens no tiem ir Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra atzinums par iepakojuma materiāla veidu un svaru. Atzinums tiek sastādīts pamatojoties uz...

Cik ilgi uzņēmumam ir jāglabā dati par iepakojumu?

Tikko, 2011.gada29.jūnijā, stājas spēkā likums „Grozījumi Iepakojuma likumā”, kas nosaka, ka Iepakojuma likuma 19.pantsir jaunā redakcijā un tas reglamentē tieši ar iepakojumu saistīto datu glabāšanu. Komersantiem, kas ir iepakotāji, būtiska ir 19.pantapirmā un trešā daļa, un tās ir sekojošas: „(1) Iepakojuma ražotājs un iepakotājs glabā datus par saražotā, uz citām valstīm izvestā un no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un materiālu veidiem, kā arī par atkārtoti lietotā iepakojuma...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.