По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
Juridiskais birojs Inlat Plus

Svarīgs paziņojums uzturēšanas atļaujas saņēmējiem Latvijas Republikā! Pie ierakstiem

Juridiskā biroja INLAT PLUS nodokļu konsultante

Maja Geraskina


Juridiskais birojs INLAT PLUS informē visuspastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņēmējus Latvijas Republikā par svarīgām izmaiņām nodokļu tiesiskajā regulējumā.

2014. gada beigās Valsts ieņemumu dienests (VID) ir nācis klajā ar aicinājumu reģistrēt savu mantisko stāvokli uz 2014. gada 31. decembri un pārbaudīt vai tas atbilst „Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma” (Likums) kritērijiem, kas uzliek personai pienākumu iesniegt VID deklarāciju.

Saskaņā ar Likuma 3. pantu, mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz persona, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) personai īpašumā vai kopīpašumā ārvalstīs ir nekustamais īpašums (ķermeniskas lietas, kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot) vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, īpašuma tiesības uz kuru persona nav nostiprinājusi attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) persona ir ieguvusi īpašumā Latvijā tādu nekustamo īpašumu vai tā daļas, īpašuma tiesības uz kuru nav nostiprinājusi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kura kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;

3) personai īpašumā vai kopīpašumā ārvalstīs ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens transportlīdzeklis) vai gaisa kuģis;

4) personai īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;

5) personai īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;

6) personai īpašumā Latvijā ir kāds no šādiem finanšu instrumentiem, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā:

a) parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas),

b) vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā,

c) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos,

d) naudas tirgus instrumenti;

7) personai īpašumā ārvalstīs ir kāds no šādiem finanšu instrumentiem:

a) parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas),

b) vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā,

c) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos,

d) naudas tirgus instrumenti;

8) personas naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu Latvijā un ārvalstīs vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs (turpmāk — Latvijā vai ārvalstīs) kopējā summa pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;

9) visu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu) Latvijā vai ārvalstīs personas uzkrāto līdzekļu kopējā summa pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;

10) personai Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;

11) persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;

12) personai īpašumā vai kopīpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir iepriekš nepieminētais īpašums (lieta vai lietu kopība), finanšu līdzekļi vai saistības un kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā;

13) persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederoša vai pārvaldīšanā nodota īpašuma, ja īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 14 230 euro vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā.

Gadījumā ja pastāvīgas uzturēšanas atļaujas saņēmējs ir konstatējis atbilstību vienam no augstākminētajiem kritērijiem, viņam periodā no 2015. gada 1. marta līdz 1. jūnijam ir jāiesniedz VID deklarāciju, fiksējot tajā savu mantisko stāvokli uz 2014. gada 31. decembra pusnakti.

Vēršam Jūsu uzmanību uz izņēmumiem, kas ir paredzēti Likuma 2. panta 3. daļā, proti, personai nav jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, ja tās īpašumā ir tikai Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā, Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā un Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē reģistrēts īpašums.

Ja Jums ir nepieciešama konsltācija par savu ienākumu deklarēšanu, kā arī palīdzība deklarācijas aizpildīšanā, droši veršaties pie INLAT PLUS speciālistiem. Mēs palīdzēsim noteikt to, vai Jūs atbilstat Likumā minētājiem kritērijiem, kā arī korekti aizpildīsim deklarāciju un pārstāvēsim Jūsu intereses VID.

 

Inlatplus
Inlatplus 20.01.2015 17:24, skatījumi: 21
17 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.