По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
Latvijas Zaļais Punkts

Saskaņā ar dabas resursu nodokli par preču iepakojumu ir izdalītas divas plastmasas – bioplastmasa un oksi-sadalāmā plastmasa. Kā šīs plastmasas atšķiras no pārējām plastmasām un vai ir kādi speciāli nosacījumi šo plastmasu marķēšanai? Pie ierakstiem

15.12.2005 likumā „Dabas resursu nodokļa likums” 7.pielikumā ir norādītas nodokļa likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem. Tur atsevišķas ir izdalītas nodokļu likmes iepakojumam no bioplastmasas un iepakojumam no oksi-sadalāmās plastmasas: dabas resursu nodokļa likme preču un izstrādājumu iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem no bioplastmasas ir 0,15 Ls par vienu kilogramu, bet no oksi-sadalāmās plastmasas ir 0,45 Ls par vienu kilogramu.

Abas plastmasas ir izdalītas atsevišķi, jo tās ir dabai draudzīgākas nekā pārējās plastmasas. Bioplastmasa ir bioloģiski noārdāma plastmasa (biopolimērs), kuras sastāvdaļas pilnībā vai gandrīz pilnībā iegūtas no atjaunojamām izejvielām. Savukārt oksi-sadalāmā plastmasa — plastmasa (polimērs) ir plastmasa, kura iegūta no neatjaunojamām izejvielām un skābekļa un gaismas ietekmē sadalās sīkās sastāvdaļās, bet nav bioloģiski sadalāma (kompostējama).

Abām augstākminētajām plastmasām ir īpaši nosacījumi par to marķēšanu un norādāmo informāciju par materiāla veidu. Šie nosacījumi ir norādīti 03.11.2009. gada MK noteikumos Nr.1281 „No bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtība un uz šā iepakojuma un galda traukiem un piederumiem norādāmā informācija (marķējums) par materiālu veidu”. Saskaņā ar šiem noteikumiem marķējumā esošo kompostējamības zīmi uz iepakojuma un vienreiz lietojamiem traukiem no bioplastmasas izmanto saskaņā ar starptautiski atzītu sertifikātu vai licenci, kas apstiprina iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku atbilstību standartam LVS EN 13432+ AC:2009 L "Iepakojums. Prasības iepakojumam resursu atgūšanai, to kompostējot un biodegradējot. Testēšanas shēma un iepakojuma atbilstības novērtējuma kritēriji" un standartam LVS EN 14995:2009 L "Plastmasas. Kompostējamības noteikšana. Testēšanas shēma un specifikācijas".

Uz iepakojuma un vienreiz lietojamiem traukiem norāda arī piešķirtā sertifikāta vai licences numuru. Minēto zīmi marķējumā aizliegts izmantot bez atbilstoša sertifikāta vai licences saņemšanas. Tas nozīmē to, ka iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku ražotājs atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām marķē iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus no bioplastmasas izejmateriāliem, ja saņemts starptautiski atzīts sertifikāts vai licence.

Informāciju par atzītajām un lietotajām kompostējamības zīmēm, ko izmanto, lai marķētu iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus no bioplastmasas saskaņā ar saņemtu sertifikātu vai licenci, kas apstiprina iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku atbilstību starptautiskajiem standartiem par plastmasas kompostējamību un informāciju par institūcijām, kuras piešķir sertifikātu vai licenci, kas apstiprina iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku atbilstību starptautiskajiem standartiem par plastmasas kompostējamību, Jūs atradīsiet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā pēc adreses - http://www.vidm.gov.lv.

Iepakojumam un vienreiz lietojamiem traukiem no oksi-sadalāmās plastmasas marķējumā norāda materiāla veidu, izmantojot apzīmējumu "OKSOPLASTMASA". Apzīmējumu "OKSOPLASTMASA" drīkst izmantot, ja plastmasas ražošanas procesā tai pievienota pilnīgi degradējamas plastmasas piedeva TDPATM, kas paātrina plastmasas sadalīšanos, nonākot skābekļa un gaismas ietekmē, un ja plastmasas ražotājs piedevas pievienošanu var dokumentāri pamatot.

Iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku marķējumam jābūt skaidri saredzamam, viegli salasāmam un noturīgam.

Tātad nodokļu maksātājam, pirms viņš piemēro bioplastmasas vai oksi-sadalāmās plastmasas nodokļa likmes, ir jāpārliecinās vai ir izpildītas visas prasības, kas attiecas uz marķējumu un norādāmo informāciju. Ja marķējums nav norādīts vai tas nav atbilstošs, jāpiemēro likme kā plastmasas iepakojumam, t.i. 0,65 Ls par vienu kilogramu.

Vēršam Jūsu uzmanību arī uz to, ka Ministru Kabinets 2010. gada 20. decembrī pieņēma grozījumus dabas resursu nodokļa likumā, kuri stājas spēkā ar 01.01.2011. Tie nosaka, ka Dabas resursu nodokļa likuma 7.pielikums tiek papildināts ar vēl vienu preču iepakojuma materiāla veidu – „Polistirols”, kuru ir atsevišķi jāuzskaita. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 7.pielikumu dabas resursu nodokļa likme preču iepakojumam no polistirola ir 0,90 Ls par vienu kilogramu.
Zalais.lv
Zalais.lv 24.01.2011 12:40, skatījumi: 11
166 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.