По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
Latvijas Zaļais Punkts

Uzņēmums ieved smaržas no Igaunijas. Dabas resursu nodoklis tiek maksāts par stikla pudelīti un kartona kastīti. Piegādātājs nenorāda iepakojuma svaru un veidu. Kartona kastīti uzņēmums nosver pats un sastāda aktu saskaņā ar 16.06.2007 MK noteikumu Nr. 404 9. pielikumu. Savukārt, stikla pudelītes nosvērt nav iespējams, jo tajās ir smaržas. Kā uzņēmums var noteikt stikla pudelītes svaru, neizlejot no tās smaržas? Pie ierakstiem

Uzņēmums var izvēlēties noteikt Latvijā pirmo reizi realizēto preču iepakojumu izmantojot normatīvajos aktos paredzētās iepakojuma svara noteikšanas metodes. Saskaņā ar 19.06.2007 MK noteikumu Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 54. punktu iepakojuma materiāla svaru nosaka, izmantojot vienu no šādām metodēm:
1. tiešās noteikšanas metode – iepakojuma katras vienības svēršana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģijas prasībām;
2. netiešās noteikšanas metodes – preču iepakojuma materiāla svara noteikšana vienā no šādiem veidiem:
2.1. iepakojuma materiāla izlietojuma normas un faktiskais patērētais attiecīgā veida iepakojuma materiālu svars vai faktiskais patērētais attiecīgā veida iepakojuma materiālu svars;
2.2. preču piegādātāja sniegtais preču iepakojuma tehniskais apraksts (specifikācija);
2.3. dati par analogu preču (identisku preču) analoga iepakojuma (identiska materiāla veida un formas) materiāla veidu un svaru.

Sverot kartona kastītes uzņēmums izmanto tiešo iepakojuma materiāla svara noteikšanas metodi. Ja šī metode nav pieņemama izmantojot stikla pudelīšu svara noteikšanai uzņēmums var izmantot otru – netiešo svara noteikšanas metodi.

Ja piegādātājs nesniedz informāciju par preču iepakojuma materiāla veidu un svaru uzņēmums var izmantot datus par analogu preču (identisku preču) analoga iepakojuma (identiska materiāla veida un formas) materiāla veidu un svaru. Ja preču iepakojuma materiāla veida un svara noteikšanai izmanto datus par analogu preču analogu iepakojumu, nodokļa maksātāja izveidota komisija to apstiprina ar aktu, saskaņā ar 16.06.2007 MK noteikumu Nr. 404 9. pielikumu. Aktā norāda arī avotu, no kura iegūta informācija par izmantoto analogu un tā izcelsmi.

Ja uzņēmumam nav iespējas attiecīgo preču iepakojumu nosvērt un nav datu par analogu preču iepakojumu svaru vieds, kā noteikt preču iepakojuma svaru ir iepakojuma materiāla veida un svara noteikšana izmantojot atzinumu par iepakojuma veidu un svaru. Lai to izdarītu ir jāgriežas pie kāda no Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra ekspertiem (ekspertu saraksts ir pieejams www.lisc.lv sadaļā „Eksperti”). Latvijas Iepakojuma sertifikācijas centra eksperti atzinumu noformē un izsniedz, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jebkurai personai, kas lūdz novērtēt preču iepakojumu ar LISC izstrādāto netiešo materiāla un svara novērtēšanas metodi. Atzinums saskaņā ar 19.06.2007 MK noteikumu Nr.404 58. punktu ir iepakojuma svara un veida pamatojuma dokuments.

Zalais.lv
Zalais.lv 15.12.2009 13:47, skatījumi: 10
166 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.