По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
VGK

Plānotie grozījumi nodokļu likumos Pie ierakstiem

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Nākamgad nodokļu atvieglojums darba devēja kompensācijām attālinātā darba izdevumiem palielināsies no 30 līdz 40 eiro mēnesī. Šobrīd tas ir īslaicīgs pasākums, bet turpmāk tas tiks nostiprināts kā pastāvīgs tiesību akts.
Darbinieka ienākuma daļa, ko darba devējs izmaksā mācību maksai par augstākās izglītības iegūšanu, tiks atbrīvota no algas nodokļa gadījumos, ja tiek izpildīti noteiktie likumā noteiktie nosacījumi.
Apdrošināšanas prēmijas, kas tiek maksātas saskaņā ar dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu, tiks paaugstinātas no 426,86 uz 750 eiro. Šīs prēmijas netiks apliktas ar algas nodokli.
Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāji, kuri saņem ienākumus, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), varēs izmantot IIN atvieglojumus un diferencēto neapliekamo minimumu.
Pārejas noteikumi paredz, ka autoratlīdzības saņēmējiem būs iespēja nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, un nodokļus par viņiem nomaksā ienākuma izmaksātājs. Šis laika periods tiks pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim. Tādējādi tiks pagarināts arī autoratlīdzības režīma piemērošanas periods.
Tā kā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumos paredzētais laika periods, kurā autoratlīdzības saņēmējiem ir iespēja nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem, bet nodokļus par viņiem nomaksā ienākuma izmaksātājs, tiek pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim, arī likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārejas noteikumu 95. un 96. punktā noteiktais laika periods tiek pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim.

Likums “Par mikrouznēmumu nodokli”.

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmā tiks ieviesta vienota nodokļa likme – 25%. Šis solis tiek veikts, lai vienkāršotu MUN piemērošanu un administrēšanu, kā arī sekmētu efektīvāku nodokļa samaksas risinājumu, izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu. Pašreizējā likme 40% attiecas uz apgrozījuma daļu, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā.Paaugstinās PVN reģistrācijas slieksni un noteiks atbrīvojumus sporta nodarbībām.

Pievienotās vērtības nodokļa likums.

PVN reģistrācijas slieksni plānots palielināt līdz 50 000 eiro, salīdzinot ar pašreizējo 40 000 eiro. Šis pasākums tiek veikts ar mērķi mazināt inflācijas ietekmi uz maziem uzņēmumiem.
Jaunajā likumprojektā noteikts, ka ar PVN netiks apliekta biedrību vai nodibinājumu noteiktā dalības maksa par piedalīšanos sporta sacensībās un maksa par sporta nodarbībām, ko nodrošina attiecīgā biedrība vai nodibinājums sporta nodarbībām nodarbojošām personām. Turklāt PVN netiks piemērots arī maksai par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuru organizēšana un darbība tiek reglamentēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem izglītības jomā. Šie pasākumi paredzēti, lai atvieglotu noteiktu sabiedrisku un izglītojošu aktivitāšu pieejamību un veicinātu sociāli nozīmīgus mērķus.
Likums “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”.
Sākot ar 2024. gadu, jaunais likumprojekts paredz veikt šādas izmaiņas azartspēļu nodokļa jomā:
Palielināt azartspēļu nodokļa likmi par 20% attiecībā uz azartspēļu automātiem, ņemot vērā katru spēles vietu par kalendāro gadu, no 5172 uz 6204 eiro.
Paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi par 20% attiecībā uz ruleti, kā arī kāršu un kauliņu spēlēm, ņemot vērā katru galdu par kalendāro gadu, no 28 080 uz 33 696 eiro.
Paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi par 20% attiecībā uz interaktīvajām azartspēlēm, pārejot no esošajiem 10% uz 12% apmēru no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Likums “Par akcizes nodokli”.

No 2024. līdz 2026. gadam plānots pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamajam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem.
Likumā tiks precizēta akcīzes nodokļa likmes piemērošana naftas produktiem, kas tiek izmantoti brīvās zonas teritorijās, brīvostu teritorijās, stacionārajās iekārtās, celtņos un līdzīgos objektos, kā arī tehnikā, kas nav paredzēta satiksmei koplietošanas ceļos, un iekārtām celtniecības darbos brīvās zonas teritorijās un brīvostu teritorijās.
Plānots palielināt akcīzes nodokļa likmes atsevišķiem naftas produktiem, kas tiek izmantoti speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās. Šo pasākumu mērķis ir kompensēt akcīzes nodokļa ieņēmumu samazināšanos, paplašinot naftas produktu ar akcīzes nodokļa atvieglojumu saņēmēju loku. Tādējādi tiek ieviesta pakāpeniska akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana, lai nodrošinātu fiskālo neitrālumu un kompensētu potenciālo ietekmi uz ieņēmumiem 2024. gadā.

“Dabas resursu nodokļa likums”.

Sākot ar 2024. gadu, tiek plānots pārskatīt dabas resursu nodokļa likmes, paplašinot nodokli apliekamo bāzi un atceļot atvieglojumus, lai veicinātu ekonomiski efektīvu dabas resursu izmantošanu un samazinātu vides piesārņošanu.
Jaunie pasākumi paredz nodokļa ieviešanu ogļūdeņražu ieguvei, tekstilizstrādājumiem, plastmasu saturošiem izstrādājumiem un zvejas rīkiem, kuriem nebūs ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas.
Papildus tiks ieviesti jauni nosacījumi dabas resursu nodokļa piemērošanai plastmasas un kompozīta iepakojumam, kā arī noteiktas paaugstinātas nodokļa likmes iepakojumam no putu polistirola un putuplasta izejmateriāliem. Turklāt tiks palielinātas nodokļa likmes transportlīdzekļiem, sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanai un dabas resursu ieguvei.
Plānots mainīt dabas resursu nodokļa sadalījuma proporcijas, piešķirot lielāku daļu pašvaldību budžetiem no nākamā gada, lai veicinātu lokālu ilgtspējīgu attīstību.

VGK
VGK 13.11.2023 13:08, skatījumi: 85
676 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.