По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
VGK

Top jauns nodokļu maksātāju reitings: praktiski padomi uzņēmējiem sava reitinga uzlabošanai Pie ierakstiem

Nodokļu maksātāja reitingam būs informatīvs raksturs, tas palīdzēs nodokļu maksātājam novērtēt savus nodokļu maksāšanas ieradumus no VID skata punkta, vienlaikus tas būs lietojams kā ceļa karte, kas sniegs atbalstu nodokļu maksāšanas disciplīnas sekmēšanai.

Jau laikā līdz 2024. gada 1. janvārim, kad jaunais nodokļu maksātāju reitings tiks publiskots, un jo īpaši pēc tam VID aicina uzņēmējus sekot saviem nodokļu maksāšanas ieradumiem un sniedz vairākas praktiskas rekomendācijas labas nodokļu maksāšanas disciplīnas uzturēšanai.

 1. Risini problēmas laikus, neļaujot tām samilzt!

Labam reitingam ir būtiski laikus un pilnībā deklarēt un nomaksāt nodokļus. Tomēr ikviens uzņēmējs var saskarties ar grūtībām laikus veikt visus maksājumus. Šādos gadījumos ir svarīgi vērsties VID un kopīgi meklēt risinājumu, neļaujot veidoties nekontrolētam nodokļu parādam, kas negatīvi ietekmēs reitingu.

Praktiskie soļi:

 • Pārliecināties, vai uzņēmumam nav nodokļu parādu, var EDS sadaļā “Maksājumi” vai VID publiskojamo datu bāzē https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-paradnieki .
 • Ja ir grūtības veikt nodokļu maksājumu, vēl pirms iestājies maksāšanas termiņš jāvēršas VID un jāvienojas par iespēju sadalīt maksājumu pa daļām un maksāt ilgākā termiņā: https://www.vid.gov.lv/lv/kartejo-un-nokaveto-nodoklu-maksajumu-sadalisana-terminos .
 • Sekot līdzi, lai visas deklarācijas un pārskati būtu iesniegti noteiktajos termiņos. Iesniegšanas termiņiem ērti var sekot līdzi EDS sadaļā “Atgādinājumi” vai EDS pārskatā “Iesniegtās deklarācijas, nodokļu aprēķini un pārskati”.
 • Ja plānots uzņēmējdarbību neturpināt, uzņēmums jālikvidē arī juridiski, lai darījumu partneriem nav jāsatraucas par sadarbību ar neaktīvu uzņēmumu, kas nepilda saistības. Par to, kā pareizi likvidēt uzņēmumu, var izlasīt šeit:  https://www.vid.gov.lv/lv/uznemumu-likvidacija . 


 1. Esi uzticams darba devējs!

Nodokļu maksātāja reitingu ietekmēs arī uzņēmuma spēja būt uzticamam darba devējam – tādam, kas darbiniekus nodarbina tiesiski un laikus un pilnībā maksā par viņiem algas nodokļus, tā garantējot saviem darbiniekiem arī sociālo aizsardzību.

Praktiskie soļi:

 • Pārliecināties, vai visi darbinieki ir reģistrēti VID. Par darbinieku reģistrēšanas termiņiem un nosacījumiem var izlasīt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/darba-nemeju-un-darba-deveju-registracija
 • Pārliecināties, vai ir deklarēta visa darbiniekiem izmaksātā darba samaksa.
 • Izvērtēt, vai deklarētā darba samaksa ir konkurētspējīga, salīdzinot ar darba samaksu gan nozarē un reģionā, gan valstī kopumā. To iespējams izdarīt  Oficiālajā  statistikas portālā, izvēloties tēmu kategoriju “Darbs”, tad sadaļu “Darba samaksa (algas)” un tajā pārskatu  “DSV051c. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem reģionos (eiro)”
 1. Pazīsti sava uzņēmuma amatpersonas!

Vērtējot uzņēmumu, ir svarīga ne tikai paša uzņēmuma, bet arī tā amatpersonu un pilnvaroto personu reputācija. Tāpēc uzņēmuma amatpersonu un pilnvaroto personu izvēles procesam ir jāpievērš īpaša uzmanība.

Praktiskie soļi:

 1. Pazīsti savu darījumu partneri!

Ikviens uzņēmums ir daļa no plašāka sadarbības partneru tīkla un kopā ar tiem veido un ietekmē Latvijas uzņēmējdarbības vidi. Tāpēc nodokļu maksātāju reitingam būtiska ir arī apņēmība sadarboties tikai ar tādiem darījumu partneriem Latvijā un Eiropas Savienībā, kuriem ir laba reputācija.

Praktiskie soļi:

Kādi rādītāji tiks izmantoti reitinga noteikšanai?

Reitings raksturos uzņēmuma nodokļu saistību izpildi un tā noteikšanai tiks vērtēti:

 • uzņēmuma reģistrācijas dati;
 • uzņēmuma amatpersonu un īpašnieku vēsturiskā informācija nodokļu saistību izpildes jomā;
 • nodokļu saistību laicīga deklarēšana;
 • nodokļu maksājumu laicīga veikšana, tai skaitā nodokļu parādu esamība un uzņēmuma rīcība to mazināšanai;
 • vai uzņēmumam bijuši būtiski pārkāpumi nodokļu un muitas jomā;
 • atalgojuma līmenis uzņēmumā, tai skaitā salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares uzņēmumiem;
 • no trešajām pusēm saņemtā informācija, kas liecina par iespējamiem neuzskaitītiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, izvairīšanos no netiešiem nodokļiem vai “aplokšņu algu” iespējamību uzņēmumā, kā arī citi indikatori, kas ļauj vispusīgi vērtēt uzņēmuma nodokļu saistību izpildi.

Reitinga kopējais novērtējums

Papildus pašam uzņēmējam pieejamai detalizētai nodokļu reitinga informācijai EDS, VID tīmekļvietnē būs pieejama reitinga publiskā daļa – uzņēmuma reitinga kopējais novērtējums. Publisks nodokļu maksātāju reitinga kopējais novērtējums, kas sniegs Valsts ieņēmumu dienesta redzējumu par uzņēmuma nodokļu saistību izpildes līmeni, atvieglos uzziņu par uzņēmuma nodokļu saistību izpildi tā sadarbības partneriem, klientiem un citiem interesentiem.

Reitinga kopējam novērtējumam ir paredzēts lietot 5 klases, kas izteiktas burtos:

A – uzņēmums ar labu nodokļu samaksas disciplīnu un bez būtiskiem riskiem attiecībā uz nodokļu saistību izpildi;

B – uzņēmums, kam ir nodokļu saistību izpildes riski kādā no jomām –  reģistrācija, deklarāciju iesniegšana, deklarēto datu pilnīgums, deklarēto nodokļu samaksa –  un kam būtu jāuzlabo nodokļu saistību izpildi raksturojošie rādītāji;

C – uzņēmums, kurš pārkāpumu dēļ ir izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību;

N – neaktīvs nodokļu maksātājs, jo pēc VID rīcībā esošajiem datiem neveic aktīvu saimniecisko darbību;

J – pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrēts uzņēmums.

Plašāka informācija par nodokļu maksātāju reitinga sistēmu un rādītāju kopām, kas nosaka reitingu, pieejama VID tīmekļvietnē: Nodokļu maksātāju reitinga sistēma | Valsts ieņēmumu dienests (vid.gov.lv).

VID informācija

www.nikjjs.com

VGK
VGK 23.09.2023 12:43, skatījumi: 28
676 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.