nekustamie īpašumi- zeme
Labdien!

Lūdzu Jūsu zināšanas jautājumā, kuru tā īsti vēl nepārzinu.Jautājums sakarā ar nekustamo īpašumu. Lieta tāda.

Ir izveidota jauna firma, kura nodarbojas ar nekustamajiem īpašumiem.

2007. gada janvārī tika nopirkta zeme, ar domu, ka tur tiks celtas vienģimeņu mājas un pārdotas, kā arī tiks atsevišķi pārdoti, tikai, zemes gabali māju celtniecībai.

2007.gadā šajā zemē tika veikti darbi, tika veikta meliorācija, ievilktas dažādas komunikācijas, sākta ceļa izbūve, bet līdz māju celtniecībai nav tikts. Mājas tiks celtas 2008.gadā.

Jautājumi: 1. kur bilancē jauzrāda nopirktā zeme, vai pagaidām pamatlīdzekļos, krājumos, vai pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi. Varbūt ir kāds cits, pareizāks variants?

2. Kā arī, kur uzrādīt izmaksas, kas ir saistītas ar šo zemes iegādi - vērtēšanas izmaksas, valsts nodevas un.c.

3.Kuruzrādīt pakalpujumus, kurus mums veic citas firmas, kā piemēram detālplānojuma izstrādi, ielu un inženierkomunikāciju tehniskā projekta izstrādi, veiktos darbus, kā piemēram, zemes meliorācija, un dažādu komunikāciju ielikšanu zemē?

Ļoti ceru tikt skaidrībā ar šiem jautājumiem.