reķins par GPS lietošanu
Firma izraksta rēķinu par GPS lietošanu vieglaiai auto. Vai PVN arī jāpiemēro 80%.

Un vai GPS sistēma ir skaitļošanas līdzeklis vai pārēji PL